వంకాయలతో మొదలెట్టి బీరకాయలు, కీరా పొట్లకాయ ఇలా దేన్నీ వదిలిపెట్టకుండా రోజుకొక్కదాన్ని గుద్దలోకి దోపుకుని hp కొట్టుకునేవాడు.అదిగో అలా ఆ అలవాటులో భాగం గానే ఒక రోజు కిచెన్ లో భాను చేస్తున్న ఒక పని వాడి కంట పడ్డది.అలా ఎక్కువ సేపు కుర్చీనట్టిపెట్టుకు కూర్చోవటం వల్లేనేమో మామూలుగా 36 సైజులో ఉండే భారతి గుద్ద తెగ బలిసి 40 సైజుకి బలిసి పోయింది. భానుకి అక్కడి వాతావరణం నచ్చకపోవటం వల్ల ఇక్కడే భారతి దగ్గర ఉంటున్నది చాలా రోజుల నుండీ.

Many of our users come from all over the world, so we encourage cultural exchanges that can result in a positive experience for all.

You will find the Hottest and Sexiest ladies available for conversation and in many cases your viewing pleasure.

ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్న కధ హైడరాబాద్ లో ఉంటున్న ఒక ఫామిలీ గురించి: భారతీ,కార్తిక్ అనే అమ్మా కొడుకుల ఫామిలీ కధ: గుద్దలో గులెత్తిపోయే కధ. ఒక పోష్ యేరియాలో ఉన్న అపార్టుమెంటు లో ఉంటున్నారి భారతీ వాళ్ళు.భారతి ఒక private firm లో జాబ్ చేస్తున్నది. engineering అయిపోయింది జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తూ మిగిలిన టైం ని నెట్ centers లో బూతు సినిమాలు , xxx మూవీస్ చూస్తూ పచ్చి బూతు కధలు చదువుతూ తన 8 అంగుళాల సైజు మడ్డని 10 అంగుళాలకి వచ్చేట్టు MAXIMUM ట్రై చేస్తున్నాడు.భారతి కి మొగుడు పోయి అయిదేళ్ళు అయ్యింది. కార్తిక్ ఒక్కడే కొడుకు కావటం తో బాగా గారాబం గా అల్లారు ముద్దుగా పెంచింది.దాని వల్ల కార్తిక్ చెడు తిరుగుళ్ళు బాగా మరిగాడు.భారతి కి ఇద్దరు చెళ్ళెళ్ళు ఉన్నారు: భాను బిందు అని.అందులో చిన్నది బిందు, 35 ఉంటాయి.

పొద్దున్నే 9 ఇంటికల్లా వెళ్ళి సాయంత్రం 6 ఇంటికల్లా వస్తుంది. ఇప్పటికి పెళ్ళి కాలేదు, కొంచెం బొద్దుగా ఉంటం వల్ల.చాలా పెళ్ళి సంబంధాలు చూసింది బిందుకి భారతి.కానీ వచ్చిన వాళ్ళు పెదవి విరిచి వెళ్ళిపోవటమే కానీ యెస్ అన్నవాళ్ళు లేరు.పెద్దది భానుకి పెళ్ళి అయ్యింది కానీ మొగుడు మాత్రం స్టేట్స్ లో ఉంటాడు.

అక్క కొడుకు అయితే వాళ్ళ బండారం బయట పడదు మరి, అది మరొక కారణం.వాడిని ట్రాపులోకి లాగటానికి పిన్నులిద్దరూ ఎవరి ప్లాను వాళ్ళు వేసుకున్నారు కార్తిక్ కి చిన్న వయస్సు ఉన్నప్పటినుండే!!

ఆ ఇంట్లో మగాడు మన కార్తిక్ కాబట్టే అందరికీ కావలసిన వాడయ్యాడు కార్తిక్.

You can't even imagine how many free japanese sex videos are waiting for you here!

But if need something special you can always use our adult search engine. Please don't forget to bookmark our website if it's not done yet.

Choose from hundreds of online chat rooms, Joining a online chat rooms on in is simple and fun. If you’re ready to start chat, you can join a Chat Rooms in just seconds.

select local chat rooms u chatrooms is worlds best free online chatting rooms and chat site. best online free u chat rooms sites in telugu, tamil, pakistan, Delhi, Chennai, asia, new york, kerala, goa, Bangalore, philippines, chennai, Mumbai, usa, Pune, Kolkata and more.

Nothing is sexier than finding a beautiful woman with a great sense of humor to pass your time with and even develop friendship or possibly even more.